CHEMIKALIA TOKSYCZNE – KTO NAS PRZED NIMI OCHRANIA?

FAKTY:
W 1993r. EU przyjęła ustawę EEC/793/93 o ocenie i kontroli ryzyka, niesionego przez istniejące substancje.
Sprzedaż chemikaliów jest zakazywana tylko po stwierdzeniu ich szkodliwości: do momentu stwierdzenia tego faktu wszystkie chemikalia mogą znajdować się bez przeszkód na rynku.
Latem, roku 2000, z ponad 100 000 chemikaliów obecnych na rynku stwierdzono szkodliwość tylko 4 z nich i żadne restrykcyjne kroki nie zostały w związku z tym podjęte.
Nikt nawet nie stara się nas ochraniać – sami musimy podejmować odpowiednie kroki i pomagać sobie.
 Początek strony  Poprzednia strona  Strona główna  Następna strona